Skip to main content

Free Mover

Hvis man ikke få midler fra NORDPLUS eller ønsker et udlandsophold uden for regionen Norden/Baltikum kan man godt være “FREE MOVER”, som det kaldes, når man ikke er med på en institutionsaftale eller et af de multinationeale udvekslings-programmer.
 Så skal man selv etablere kontakt og ansøge om optagelse og merit for sit ophold, således at man opfylder (sprog)kravene og fristerne ved ansøgning i udlandet. En forhåndsgodkendelse af udlandsopholdet er nødvendig hos ens egen uddannelse inden hele projektet er endeligt på plads.                                                                                                                    Altjóða Skrivstovan vejleder gerne i disse tilfælde omkring det at finde en udd.institution og søge ind og få forhåndsgodkendelse osv. i forbindelse med kortere og længere udlandsophold.                                                                                                       
Økonomi og STUDNI.FO
Hvis uddannelsen koster. kan man ansøge om ÚSUN, der dækker skolepenge/TUITION FEES op til 40.000 kr pr. ½ år samtidig med at man får ÚS under opholdet. Tilskud til rejseudgifterne til og fra landet kan søges fra STUDNI, ligesom private fonde og legater kan prøves i denne sammenhæng.