Skip to main content

Nordplus

Nordplus

Der findes f.eks. Nordplus /Nordlys, som dækker de nordiske og baltiske lande. De fleste Bachelor-uddannleser her har lokale aftaler på de enkelte uddannelser og derfor henvender man sig på uddanelsesstedet for at høre nærmere om mulighederne, ansøgningsfrist og -procedure samt økonomien.
                                                                                                                                                   Nordlys er for de uddannelser, som endnu ikke har en Nordplus fag-aftale eller ønsker tværfaglig udveksling. Altjóða Skrivstovan er koordinator for NORDLYS på F.F.

Mobilitetsydelerserne gælder som regel både lærere og lesandi, men der er begrænsede midler til rådighed, men henvend dig i god tid, så øges mulighederne for at få støtte, som kan være med til at dække nogle af ekstraudgifterne i forbindelse med udlandsophold i Norden og i Baltikum
((Hvis man er på en EU-uddannelsesinstistution har man også mulighed for at bruge et tilsvatende EU-progam, som kaldes ERASMUS.))


FP-7 for forskere

Leinkið til heimasíðuna hjá Nordplus

Aktive netværk

aktive netværk på F.F. -  Links