Skip to main content
Publications

2013:

 • Beinta í Jákupsstovu: "Kvinneunderskudd blant færøyske politikere – sett i lys av Norris’ traktmodell for rekruttering av politiske representanter". Tidsskrift for Samfunnsforskning nr. 3, 2013.

  2012
 • Beinta í Jákupsstovu and Eli Kjersem: “Rollen som evaluator: Samfunnsforsker, ingeniør og legitimeringsagent” in Kristin Tornes (ed.): Evaluering. Tapir
 • Beinta í Jákupsstovu and Auður Styrkársdóttir: “Samanburður á støðu kvenna í politikki í Føroyum og Íslandi”, in Frændafundur 7, Háskólaútgafan, Reykjavík 
 • Ole Marquardt, Beinta í Jákupsstovu, Sigridur Jörundsdóttir: “Demografi”.  Chapter III in Jón Thor (ed.): Naboer i Nordatlanten: Hovedlinjer i Vestnordens Historie. Fróðskapur

  2011:
 • “ ‘The New Kid on the Block’ - Faroese foreign affairs, between hierarchy and network”. Co-authors: Joan Ólavsdóttir and Jens Chr. Svabo Justinussen. Chapter 7 in Harald Baldersheim, Are Vegard Haug, and Morten Øgård: The Rise of a Networking Region. Ashgate
 • 2010:
 • Í triðja aldri ráða vit yvir degnum. – Ein kanning av livikorum hjá fólkapensionistum. 
 • Research report. Bjørg Jacobsen (main author), Elin Súsanna Jacobsen, Beinta í Jákupsstovu, and Eli Kjersem. Fróðskaparsetur Føroya
 • ”Upprit: Gevur ein valskipan við einum valdømi frægari umboðan?” Report to the commission, appointed by Føroya Løgting, reviewing the electoral system. January 2010.

  2009:
 • “ ‘The New Kid on the Block’ - Faroese foreign affairs, between hierarchy and network”. Co-authors: Joan Ólavsdóttir and Jens Chr. Svabo Justinussen. Chapter 7 in Harald Baldersheim, Are Vegard Haug, and Morten Øgård (2009) The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world. NordRegio.

  2008
 • Kommunupolitikkur. Editor. Co-authors: Bjørg Jacobsen, Bárður Larsen, Ingibjørg Berg. Fróðskapur - Faroe University Press (201 p)
 • Politisk representasjon i et kommunepolitisk system i endring. Co-author Eli Kjersem. Arbeidsnotat 2008:7, Høgskolen i Molde (127 p).
 • ”Kommunusamanlegging og politisk umboð” in Snædal, Magnus and Turið Sigurðardóttir (red.) (2008) Frændafundur 6. Fróðskapur
 • Kommunedemokrati på nett. En evaluering av e-demokratiprosjektet d:mo Molde. Co-authors Eli Kjersem and Judith Molka-Danielsen. Rapport 0804, Møreforsking Molde, 2008 (115 p). Also published in Kommune- og regionaldepartementets homepage:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/valg-og-demokrati/lokaldemokrati-2/lokaldemokratinettside-i-molde-dmo.html?id=551430

  2007
 • “Velferd på Færøerne – ny velferdsmodell i støpeskjeen” in Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (red) (2007): Arbejde, helse og velfærd i Vestnorden. Háskólaútgáfan og rannsóknarstofa i vinnuvernd. Reykjavík.

  2006
 • Kunnskap og makt. Færøysk helsepolitikk gjennom 150 år.  Fróðskapur - Faroe  University Press 2006 (446 p)
 • ”Erfaringer fra kvindelisterne i færøsk politikk”. Co-author Bjørg Jacobsen. NIKKmagasin nr 1-2006.

  2005
 •  ”Et kjønnsperspektiv på færøysk helse- og sosialpolitisk utvikling.” in Mortensen, Andras (red.) (2005): Fólkaleikur. Fróðskaparfelagið, Tórshavn 
 • "Um siðvenju hjá íslendskum og føroyskum mammum at hava børn á brósti". In Snædal, Magnus og Anfinnur Johansen (red.) (2005) Frændafundur 5. Háskólaútgafan, Reykjavík
 • "Changes in the Faroese Welfare System", in Westman, Anna Liisa (ed.) (2005): Women leave, men remain - Issues of Gender, Welfare and Labour Markets in the Nordic Periphery. North Karelia Polytechnic Publications, A: Researches reports, 16: Joensuu University press. Rekruttering av færøyske kommunepolitikere. Co-author: Eli Kjersem. Arbeidsnotat 2005:4, Møreforsking Molde. 
 • ”Kvinnerollen på Færøyene i endring – en sammenlikning av kvinners politiske medborgerskap i to kommuner”. Co-author Bjørg Jacobsen. In Berglund (red.) (2005): Med periferien i sentrum – en studie av lokal velferd, arbejdsmarked og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferien. Norut NIBR Finnmark

  2004:
 • ”Vestnordiske velferdsmodeller”. In Forskning indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden. Konference på Færøerne 2. og 3. september 2004. Velferdsforskningsprogrammet,Nordisk Ministerråd / Almannastovan, Tórshavn.

  2003:
 • Hva gjør SMS med ungdomstiden? Resultater fra en spørreundersøkelse om mobiltelefonbruk blant romsdalsungdom høsten 2002. Co-author Eli Kjersem. Rapport 0302 Møreforsking Molde 2003.

  1998:
 • Om kunnskapsprodusenters makt til å definere behov. En analyse av forskning om færøyingers helse. Notat 50 (1998), Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

  1996:
 • Norsk helsestasjonsvirksomhet: nasjonal politikk og lokal policy-utforming av forebyggende arbeid for barn. Co-author Turid Aarseth. Rapport Møreforsking (Molde) nr 9603  (222 s).
 • ”Kvinner ingen adgang? Rekruttering av kvinner til bystyret i Tórshavn 1972-1992”. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1/96.

  1994:
 • Brúkarakanning av heilsusystraskipanini apríl-mai 1993 : 376 mammur, sum áttu ella ættleiddu börn í tíðarskeiðnum mars-nov. 1992, siga sína hugsan. Arbeidsrapport Møreforsking Molde, 9417.